Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỊNH- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: UBND xã Quảng Định

Địa chỉ: Thôn Trung Đình, xã Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại: 0984495526

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa